Baligrudski endemiti evreyski grob

Едно от най-интересните останки, с което Балигруд може да ни заслепи, е заселеното израилско гробище. Попаднал в тясно пространство от панаира, той уж се гордее с разнообразна колекция от matzevot със значителна символика. Благодаря, преди да знаем парцалите за факта на местната еврейска цивилизация плюс за най-актуалните им импресарии. Ами топосите на гробището? Защо да й дадеш бележка?Еврейското гробище в Балигруд е последният завладяващ стандарт, в който са ръкоположени 300 мацевот. Най-отдалечените от тях датират от 18-ти век или до нивото, когато евреите се преместват в това имение на Биещади. С течение на времето те притежавали някои от наемателите на Балигруд. Известно е, че провинциалният съвет не само е използвал гробището, но плюс две синагоги. Че по време на Втората обща битка, опустошението на израилтяните плюс разбиването на реквизита, който ги реконструира. Ефект? В Baligród, случаен остатък от тази каста, веднага има погребение и по-голямата част от matzevot, които бяха спасени от корупция. В момента всеки от тях е значителна рядкост, или по-скоро, когато домашните активисти благородно се опитват да се самоусъвършенстват.