Endomet r i mikroskop

https://helveat-pure.eu/bg/

Микроскопът е сравнително лошо оборудване в мрежата и обслужването. В метален или пластмасов корпус, който използва основата и масата, бяха разположени на добри разстояния един от друг: леща, окуляр, огледало и бленда.

Окулярът е селекция от правилно подбрани лещи, поставени в метална тръба, към която зрителят поставя око. Тогава обективът също има набор от правилно подбрани лещи, дадени в метална тръба само за нещо по-малко, което "гледа" на микроскопичния образец. Микроскопският препарат е парче биологичен материал, вмъкнат в капка вода върху правоъгълна т.нар първият слайд и покрит с тънко венчелистче на капака. Приготвеният по този начин препарат за микроскоп се нанася върху масата в светлината на гледката на микроскопската леща. Чрез люка в централната част на масата светлината пада отдолу към центъра, който е насочен там с помощта на подвижно огледало, поставено под масата. Правилно поставено огледало насочва събраната топла или изкуствена светлина - ако микроскопът има електрическо осветление - към микроскопичния център. Бленда, поставен между огледалото и препарата за микроскоп, отчита задачата да регулира количеството светлина, попадащо върху лекарството и наблюдателя, влизащ в окото. Чрез повдигане и спускане на масата с препарата се регулира зрителната острота на препарата. При оптичен микроскоп цялостното увеличение на гледания обект се получава чрез умножаване на увеличението на окуляра по увеличението на лещата. Електронният микроскоп се характеризира с напълно различна форма и по този начин в много деликатна мрежа и работа. Принципът на забележки тук е подобен, само че работата на светлината се извършва в последния микроскоп от правилно калибриран електронен лъч. Приготвянето на препарата също води по по-труден начин. Първо, биологичният материал се хвърля в подходяща смола. След концентриране на смолата, този комплект се нарязва със специален микротон нож на много тънки участъци, които се хвърлят на фона на целта на микроскопа. Електронният микроскоп позволява да се получат много силни увеличения, затворени в оптичните микроскопи.