Fiskalen kasov elzab teta

Всеки данъкоплатец, който извършва продажби на финансови лица, е принуден да регистрира оборот с помощта на касов апарат. Това е съвет, който ви позволява да прилагате подходящи разплащания с данъчните власти. Това се дължи на закона & nbsp; законът също е важно допълнение.

Ами успеха на счупен касов апарат?

Струва си да се организират такива форми в така наречените резервни пари. Нейната способност не е законово изискване, така че в полза на всеки мениджър е да помисли предварително за подобно освобождаване. Работи перфектно в различни видове аварийни ситуации, които искат да поправят подходящото оборудване. В стойността на Закона за ДДС ясно се посочва, че при успеха на липсата на възможност за регистриране на оборота с помощта на резервен касиер, данъкоплатецът трябва да спре продажбата. Резервната служба може да спаси ненужните и непредвидими спирания на производството. Струва си да се отбележи, че желанието на имуществото от резервния касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, доказвайки факта, че обзавеждането е неуспешно, а ръководните знания за заместващото ястие.

За съжаление, когато се добави, липсата на касов апарат в този резерв е свързана с необходимостта да се спре продажбата. Някога продажбите не могат да бъдат финализирани и такива животи са незаконни и могат да бъдат свързани с последиците от тежките финансови тежести. Не казвам за качеството, в което купувачът ще поиска за получаване.

Трябва да е лесно да се информира за неуспеха на сервиза за ремонтни услуги, пощенските фискални принтери, както и за данъчните власти за прекъсването в създаването на записи за закупуване за един час ремонт на устройството и точно за клиентите за дупката при продажбата.

Само при успеха на онлайн продажбите предприемачът не трябва да прекъсва работата си, но трябва да има няколко условия - съхраняваните записи трябва внимателно да се преценят за какъв материал е било платено; плащането трябва да се извърши по електронна поща или по пощата. В тази форма продавачът - данъкоплатец, ще бъде перфектен до последния, за да вмъкне фактура с ДДС.