Kasov aparat 2018

Касовият апарат, известен като касов апарат, като автомобил, трябва периодично да се преразглежда. В последния пример обаче това преразглеждане трябва да бъде направено най-късно две години след този преглед или фискализация.

Задължението за преглед на касовия апарат произтича от добри правни актове. Правното основание за двугодишния период на прегледа на финансовия касиер е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16, ал. 1 от Наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г., по същество, условията за използване на касови апарати. Заедно с предположението и именно с разпоредбите на чл. 61 § 3 от Наказателния кодекс, неизпълнението или ненавременното извършване на преглед на касовия апарат се нарича неправилно счетоводство и заплашва да наложи глоби за данъчно престъпление. Въпреки това, една по-евтина опция за всеки двегодишен преглед го прави всяка година. Когато става въпрос за регистрация на касови апарати, трябва допълнително да се погрижи за именуване на точния момент, който се оформя въз основа на Данъчния кодекс. Заедно с чл. 12, ал. 3 от този закон, срокът, даден през май, приключва с изтичането на този ден в днешния месец, който гарантира първия ден от датата и ако няма такъв ден през последния месец - в последния ден на този месец.

Задължението за наблюдение на датата на проверка на касовия апарат е на лицето, заето от фискалния касов апарат. Собственикът трябва да информира сервизния техник за необходимостта от такова преразглеждане в рамките на две години от новата проверка. Служителят на касата, в 5-дневния сезон на деня, когато фискалният касов апарат се изпълнява от потребителя, трябва да извърши задължителна техническа проверка на касовия апарат (§ 31, раздел 4 от закона в касовата история.

Прегледът на техническото състояние на касовия апарат трябва преди всичко да се провери: състоянието на всички чекове, състоянието на жилището, четливостта на фискалните документи, работната програма, коректността на работа, състоянието на паметта и състоянието на батериите.В смисъл на избягване на излагането на санкции от данъчната служба, данъкоплатецът трябва да се погрижи за датите на прегледа на касата.