Kasov aparat pri predpriemacha

Всеки предприемач, който възнамерява да продава стоки или услуги за ума на лица, които не провеждат икономическа кампания, трябва да има касов апарат. В същото време не посочва дали продавачът е платец на ДДС или подаде оставка от такива сетълменти. Кои са задълженията на притежателя на касов апарат?

На първо място, собственикът на касов апарат трябва да провери дали трябва да направи задължителен запис в касата на продажбата, която извършва. В случай на малки продажби, които се извършват рядко, понякога по-интересен начин може да бъде воденето на записи в статистиката на недокументираните продажби. Изключения от необходимостта да има касов апарат бяха представени в Закона на министъра на финансите от 4.11.2014 г. относно снимки от задължението за водене на записи с използване на касови апарати.Трябва да помним, че при закупуването на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от цената му, но не повече от седемстотин злоти. Значително удобство, също така за потребителя, когато също предлага, ще бъде добре конфигуриран касов апарат или такъв, който представлява голям каталог на продадени продукти или услуги. За клиента голямото предимство на настоящия случай е фактът, че той ще получи разписка, която ще бъде като възможна основа за връщане.

Основата за работа върху сумата ще бъде фискализацията на касата. На какво тя разчита? Следователно съществува уникална и необратима процедура, която представя постоянното присвояване на NIP номера на данъкоплатците на фискалния модул. Разбира се, можем да купуваме касови апарати и да не извършваме фискални плащания, в края на краищата такава фискална сума ще може да бъде взета само за работа в нефискален режим. Изключително важно е фискализацията на касата да се извършва от опитен техник, тъй като в случай на грешка ще бъде полезно закупуването на нов касов апарат.

За важни цели, като имате касов апарат, отпечатайте билета и го дайте на клиента всеки път, когато го закупи, и отпечатвайте дневния отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (първия ден на всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва да се погрижите и за задължителния преглед. Той трябва да остане създаден след 24 месеца използване на касата. Нека също така да съхраняваме правилно разписките и отчетите: законодателят поставя върху предприемачите задължението да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за период от две години (от края на данъчната година. Важно е също да запомните & nbsp; че след пет години предприемачът трябва да бъде задължен да замени модула за касови апарати.