Kasov aparat

Всеки предприемач, който се намира в добре познат касов апарат, се бори всеки ден с другите проблеми, които тези ястия могат да създадат. Както всички компютърни средства, касовите апарати не са свободни от решения и понякога се развалят. Не всеки собственик на бизнес знае, че във всеки един момент, когато се прави запис с помощта на касов апарат, той трябва да съдържа различни такива устройства - само в случай на идеален провал.

Липсата на резервен касов апарат по време на продажбата на продукти или помощ може да доведе до налагане на санкции от страна на данъчната служба, тъй като това ще попречи да се наруши писмото за продажби, когато основното устройство се повреди. Документите, съхранявани заедно с касовия апарат, трябва да включват сервизна книга за фискални каси. Този материал попълва не само всякакви ремонти на устройства, но и избира данни за фискализиране на касов апарат или промени в паметта му. В служебната позиция трябва да се въведе и уникален номер, който е определен в касата от данъчната служба, името на дружеството и адреса на помещенията, в които се прилага сумата. Цялата тази информация е необходима в случай на инспекции от данъчната служба. Всички новости в осведомеността на фонда и неговите ремонти отиват в специализирана служба, с която всички предприемачи, използващи касови апарати, трябва да имат подписан договор. Какво е добро - трябва да информирате данъчната служба за някаква промяна на сервизния техник на касата. Продажбите в касовите апарати трябва да се извършват в непрекъснат стил, а при успешното попълване на касовия апарат е необходимо да се размени паметта за следващия, като същевременно се чете памет. Прочитането на паметта на касовия апарат вероятно съществува - също и като негов ремонт, направен само и само от оторизиран субект. Освен това тази дейност се извършва в присъствието на служител на данъчната служба. От отчитането на фискалния касов апарат се изготвя подходящ протокол, единият екземпляр от който влиза в данъчната служба и в новия към предприемача. Той трябва да съхранява този протокол заедно с допълнителни документи, свързани с касовия апарат - неговата липса може да доведе до налагане на наказание от страна на службата.