Kr stotsvetni zelenchutsi pdf

Някои фирми и институции се позовават или съхраняват вещества, които могат да направят твърди, за да създадат експлозивна атмосфера с въздух. По-специално такива вещества като газове, течности и твърди вещества с висока степен на дезинтеграция, например въглищен прах, дървесен прах и др.

В такива форми от работодателите се изисква да извършат оценка на риска от експлозия и оценка на риска от експлозия. По-специално, тя трябва да бъде посочена на територията и на апартамента, където възникват най-високите рискове от експлозия. Експлозивните зони трябва да бъдат изключително незаменими на разстояния и извън места. Освен това работодателите трябва да изготвят графична документация, която да оцени и допълнително да посочи фактори, които могат да предизвикат запалване.

Оценката на опасността от експлозия трябва да бъде изготвена въз основа на изискванията на Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г., всъщност, минималните изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, съчетани с възможността да се срещне с взривоопасна атмосфера в апартамент (вестник от Закон 2010 № 138. 931.

Като част от оценката на риска от експлозия, характеристиките на обекта се превеждат. Той обещава да бъде неговата повърхност, брой етажи, стаи, технологични линии и др. Наблюдение на фактори, които могат да причинят пожар или експлозия. Средствата и стиловете са подредени така, че намаляването и отстраняването на пожар и бързи рискове да бъдат приемливи. Смята се, че това е първото гориво, което може да стане източник на потенциална експлозия. Разработени са съвременни решения за намаляване на риска от експлозия.