Mal k kasov aparat

Всеки предприемач, който е в прякото име на фискални касови апарати всеки ден с богатите проблеми, които тези ястия могат да създадат. Както всички компютърни устройства, касовите апарати не са независими от дефекти и понякога се развалят. Не всеки собственик на бизнес знае, че във всеки момент, в който регистърът трябва да се взима с помощта на касов апарат, той трябва да има друго устройство - разбира се, провалът на този важен.

Липсата на резервен касов апарат по време на по-нататъшна продажба на стоки или помощ може да създаде санкции от страна на данъчната служба, тъй като това ще попречи на счупването на записите за продажба, когато основното устройство се прекъсне. Документите, съхранявани в касовия апарат, трябва да включват сервизна книга за фискален касов апарат. Текстът включва не само ремонт на устройства, но също и съвети за фискализиране на касовия апарат или за промяна на паметта му. В служебната позиция трябва да въведете както уникалния номер, даден на касиера от данъчната служба, името на фирмата и адреса на помещението, в което е взета сумата. Всички тези бележки са валидни за успеха на данъчните проверки. Всеки обрат в паметта на касата допълнително променя задачите на специализиран уебсайт, с който всеки предприемач, използващ касови апарати, подписва сключен договор. Какво е добро - трябва да информирате данъчната служба за всички промени в обслужването на касата. Продажбите на фискални суми трябва да се предприемат непрекъснато, а ако касовият апарат е пълен, становището трябва да бъде заменено за последно, като се помни за показанията на паметта. Четенето на паметта на касовия апарат може да съществува - също и като негов ремонт, но само от оторизиран субект. Освен това тази работа иска да бъде попълнена в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на фискалния касов апарат се създава подходящ протокол, чийто екземпляр се подава в данъчната служба и остава на предприемача. Той се нуждае от протокола да се съхранява заедно с други документи, свързани с касовия апарат - неговата грешка може да доведе до налагане на наказание от страна на службата.