Metalurgiya za metalurgiyata

Понастоящем, металургията е нещо, което не е само пластично формоване и основаване, но също така се радва на изучаване на структури в макро-мащаб. В настоящия момент тестовете обикновено се извършват върху металографски микроскопи.

Микроскопията е поле, което се е появило преди няколкостотин години. Въпреки това, само в зависимост от различните видове микроскопи отново започна да се вземат в металургията. В днешно време те са необходими по време на Книгата на инженерни ресурси. Точно в тази област са най-големите металографски микроскопи, които спечелиха, между другото, да разгледа екземпляри от метал или повече от техните постижения. Същото е технология за изображения, която се извършва върху проби непрозрачни. Металографски микроскопи могат да включват, наред с другото, електронни микроскопи, които излизат по време на наблюдението на атомната структура и леки микроскопи, които показват по-ниско увеличение. Наблюденията, извършени от тези устройства е особено важно, тъй като с благодарности към нея могат да открият различни видове микропукнатини в документа или са го започнали. Налице е също така възможно да се изчисли делът на фаза, и допълнително точно определяне на отделните фази. И така, ние можем да се оцени количеството и вида на включвания, и все още много по-важни компоненти, проблемът оглед на металургията на. Например, често микроскопски наблюдения новосъздадения материал отиват в наблюдението на недвижими структурата на материала, така че в перспектива, можем да предотвратим много нежелани инциденти.

Използването на металографски микроскопи е изключително важно, защото благодарение на това ние сме в състояние бързо да открием дефекти в материала. Имайте предвид обаче, че работата с този вид оборудване е сложна. Последният фактор опит трябва да се извършва само от квалифицирани лица.