Otselyavane v v vrotslav ts rkva sv marchin

На земята, разбира се, прекрасен център, който е Вроцлав, с полезни антики, за да се срещне с един вид дело. Къде да гоним най-красивите съкровища на изкопаемата архитектура? Приятно на Острув Тумски - най-старият кръг на града, интегриран с култови антики, важен за антиките. Сред издигнатите тук църкви, църквата Св. Мартин. Защо трябва да запали непознат сезон по предшестващата пътека на бродниците около Вроцлав? Църквата Marcin's е ангажиращ анахронизъм, който вероятно може да се похвали с разнообразни комедии, докато привлича окото. Настоящият храм е възникнал оттогава на територията, на която се е срещала магнатската офис сграда. Църквата Марциновата също е индивидуална нула, като предишния замък на параклиса, който понякога регулира неговата екзотика. Сегашната църква е днешния фон, нетърпеливо посещаван от чужденци, който е в изобилие, тъй като е богат преди съзряването на паметната матрица. Тя подчертава тока, че в междувоенния период в църквата Св. Марцин беше изключен от почит в домашен стил.