Otzivi za slayseri

Всички хора са велики. В обществото ние сме група, част от общоприето цяло. Ние се характеризираме с някои прилики, общи идеи за оставащия тип сфера на живот, ние сме свързани с това изкуство и история. Това не означава, че всички сме еднакви. Общност от служители е силна група, която е колекция от непоправими, напълно индивидуални индивиди. Всички единици имат по-голяма или по-малка представа за цялостното функциониране на общността, всяка компания в по-малък или по-голям ред ще се нуждае от промяна в историята на цялото семейство.

Мъжете са сбор от индивидуални индивиди, но има някои общи черти, които обикновено могат да бъдат определени като набор от общоприети чисти и създаващи норми. Какво да правите в случая, когато в версията се появяват хора, които се делят на диаметрален режим? Какви са те? Разликата ли е в последния факт, че се смятате за положително училище?

Хората, които не могат да отговорят на общоприетите договорености и се справят добре в обществото, се наричат ​​тигани с нарушения на личността. Има много начини, идентифицирани от изследователи на разстройство на личността, въпреки че те представят някои общи характеристики. Той идва от факта, че хората с разстройство на човека ще:

дълбоко вкоренени и запазени модели на поведение, чиято промяна е невъзможна без смисъл на мястото, където ще се намери дадено лице,малка гъвкавост на отговорите на големи обществени ситуации и една,изключителна или голяма разлика в съда с нормите, общоприети от дадена култура,субективно свързани със съществуването или трудностите в успеха на житейските цели.

Както виждате, всички новости в човешката психика се подготвят в период, когато човек се превръща в самосъзнателно същество, което развива своите собствени възгледи и по този начин в степента на пубертета. Затова нарушенията на човека са почти трудни за възникване по време на ранното детство. Не всички видове различия в групата означават възникващи, вече съществуващи разстройства на личността. Но тези нелекувани хора могат не само да поддържат процеса на адаптация в обществото, но и да предизвикват неприятни последствия, защото не е необичайно хората с разстройство на личността да извършат незнаещи престъпления или да отнемат тяхното същество.