Programa za fakturi za transportni firmi

Програмата comarch erp xl, по-рано наричана CDN XL. Посоченият софтуер също е посветен на средния, когато също огромни компании, които правят в бъдещите типове индустрии: търговски, производствени и сервизни.

Member XXL

Програмата comarch erp xl има широка функционалност. Неговата характерна стойност следователно е, че тя покрива пълната подкрепа и автоматизира бизнес процесите. Това дава възможност за управление на всички бизнес процеси, възникващи в предприятието. В допълнение, това е модулна конструкция, благодарение на която всички получатели могат да я избират за уникалните нужди на компанията. Цялата система, която се прилага и в онлайн версията, както и офлайн.Програмата съществува от години най-често избраната ERP система. Над 4000 предприятия са сред сегашния софтуер и са доволни. Тази система работи в по-красива употреба на каналите за продажби. Благодарение на това е много по-лесно да се управлява не само логистиката, но и ресурсите.Тази интегрирана система е инструмент, който е универсален на квадрата в ERP стойността. Нейната гама покрива всички области на бизнес дейността на компанията.Модулът "Търговия и дистрибуция" в системата позволява подпомагане на процесите в областта на търговията и дистрибуцията. Компанията оперира от стените за продажби и покупки.Модулът "Производство" е оборудван с устройства за единично и серийно производство. Има и инструменти за дискретна и процесна работа. Той подкрепя както проектирането, така и неговото завършване. Тя дава възможност да се дефинира технология, да се дефинира производствен маршрут, да се създаде производствен график и да се осъществи производственият процес.Модулът "Управление на склад" ви дава възможност да контролирате запасите и да издавате складови поръчки. Благодарение на такъв елемент можете ефективно да елиминирате грешките.Модулът "Сервиз и ремонт" позволява регистрация и изпълнение на сервизни нареждания. Тогава има устройство за извършване на сервизни процеси.Модулът "CRM" ви дава възможност да събирате данни за клиентите. Благодарение на него можете да закупите информация за собствениците и потенциалните купувачи. Това дава възможност да се администрира работата на екипите по продажби и маркетинг.Програмата erp xl също е много нови възможности да се учим от отделна практика.