Psihikata na nemskata ovcharka

В условия на замърсяване с вещества, които представляват риск от експлозия, е необходимо да се насочи оборудването с ATEX сертификат и инсталациите, проектирани и изработени съгласно правилото ATEX, влизащи в краищата на ЕС.

При изпълнението, в условията на запрашаване с прахове на боя, имах въглища или прах от органичен произход (напр. Дърво, препоръчително е да се осигури правилно обезпрашаване на първо място. Ефективното извличане на прах ATEX (atex прахоизсмукване успешно елиминира повечето от опасностите, но за да може всеки да работи ефективно, е необходимо да се определят адекватно завършени и възможно най-ефективни технологични, технологични и процедурни решения. Какви решения?

Практическото отстраняване на прах с ATEXПри извършването на обезпрашаване с ATEX (добро с европейските директиви става дума за:- използване на местни закрепвания, които трябва да бъдат разположени в близост до източници, които отделят взривоопасни атмосфери, закрепвания са самоносещи рамена, промишлени качулки или специални смукатели,- редовното вакуумиране на повърхностите, където се правят фини агрегати (за доказателство около машинни инструменти, трябва да се вземат под внимание промишлените прахосмукачки,- добро заземяване на работните инструменти и индивидуална обезпрашителна инсталация, тъй като то може да създава статични заряди - заземяването предотвратява това събитие,- правилно изграждане на канали за събиране на прах и осигуряване на тяхната ерозия- използване на вентилатори, филтри и устройства за отстраняване на прах, разработени заедно с ATEX съвети и притежаващи подходящи сертификати.За най-пълна защита срещу експлозия, системите за екстракция на прах ATEX си струва да се преоборудват със стилове за гасене (искри и / или огън в самите инсталации.