Spestyavane na otsvetyavane na energiya

Контролът на операциите е изключително важен проблем в почти всяка индустрия, в силата на домовете или предприятията. Превключвателите и прекъсвачите на захранването са в най-близката възможност на много производители. Всеки от тях спестява предложените от него системи като универсални и адаптирани към различни форми.

Основните предимства на захранващите превключватели несъмнено са малкият размер, простата процедура за инсталиране и използване и най-вече много широк диапазон, когато става дума за спомагателно оборудване.

Превключвателят на захранването е чиния, която се обръща към мястото, където захранването постига значителни ползи. Първото му значение е да осигури защита на други електрически устройства срещу въздействието на възможно претоварване или късо съединение. Той все още се регулира в точката на управление на разпределението на потока в електрическата мрежа.

Основното разделение на силовите прекъсвачи включва прекъсвачи с ниско напрежение, средно напрежение и високо напрежение. Характерна особеност на нисковолтовите превключватели е работното напрежение, по-кратко от 1000V, а най-ниската им конструкция са контактите с изключване на дъгата. Превключвателите за захранване със средно напрежение обикновено осигуряват 10 000 изключения.

Когато става въпрос за високоволтови захранващи превключватели, те се подготвят по две технологии: мъртъв резервоар и жив резервоар. Режимът на работа работи върху реакцията в мрежата за превключване на захранването, но и върху механичната й форма. Прекъсвачите на мъртвата цистерна имат много по-голяма издръжливост в комбинация с много стабилност на прекъсвача. Превключвателите с високо напрежение обикновено се класифицират поради вида на средата, използвана за гасене на дъгата.