Tsena za mini kasovi aparati elzab

Задължението на данъкоплатците е да планира т. Нар. Стокова база върху фискалната сума. Важно е да го направите сами или като използвате услугата. Магазинът за касови апарати трябва да бъде програмирана стокова база, която избира освен всичко друго имената на конкретни продукти и помощта, която предприемачът продава. Толкова добре отпечатани марки се отпечатват и на оригинала, както и на копието на разписката.

https://p-salin.eu/bg/Purosalin - Увеличете метаболизма си и отслабнете!

За съжаление законовите разпоредби не са посочени в тази роля в края, за да не създават трудности за потребителите на касови апарати. Много от тях не искат обширна база данни със стоки, но в същото време биха предпочели да избегнат проблеми с данъчната служба. Данъчната служба може да покаже грешки в програмирането на касата, когато фирмите на предлаганите продукти или помощ не са достатъчно уточнени.

Когато въвеждате имена в стокова база, трябва да се оплаквате от хардуерните възможности на вашия касов апарат. Отделните модели касови апарати имат различен брой знаци, които могат да се видят. Министърът на финансите посочва последното, че всеки използван продукт или услуга трябва да бъде закупен за неговата идентификация. Твърде общите условия не отговарят на законовите изисквания в обхвата на стоковата база на касата.

Въпросите за капацитета на материалната база и помощта на касата са особено актуални за онези предприемачи, които предлагат много различни стоки или предлагат диференцирани услуги. Колкото повече ефекти са осигурени, толкова повече работа трябва да се планира в стоковата база плюс по-голям желания капацитет на жилищната база на касовия апарат. И когато знаем, наредбата от 14 март 2013 г. в историята на касовите апарати уточнява, че „фискалният бон трябва да съдържа наред с другото наименованието на продукта или услугата, позволяващо неговото недвусмислено идентифициране“. Той присъства при премахването на ситуациите, при които данъкоплатците ще назовават имената на конкретен брой продукти / услуги, а не имената на отделни продукти / услуги.

В заключение, когато създавате стокова база за касов апарат, трябва да сте запознати с няколко цвята в случая и най-вече със законовите изисквания. Известна безкрайност, контролът върху данъчната служба със сигурност е предприел лоши последствия, които всеки предприемач би предпочел да избегне. Малко по-малко ограничителни са наредбите за малките предприятия, например за местните магазини, на които не е необходимо да се уточняват много точно наименованията на предлаганите продукти, моделът не иска да използва имената на пълнозърнеста кифличка или маково семе, а просто кифличка, кифличка с точното количество данък върху продукта.