Yota fiskalen kasov aparat

Пощенската каса е наистина различна, права линия, където имаме копия от разписката на ролки, хартиени ленти, държани от нас, като данъчни доказателства, чрез по-опасни, когато копия от касовата бележка са електронни. Най-често касата и електронното копие на разписката дават много въпроси на своите клиенти.Във фискалните устройства с електронно копие на разписката, електронният носител на данни е съответната карта. Във всеки от инструментите използвайте препоръчаните от производителя карти.

Такива карти могат да съдържат невъобразимо количество информация. Когато разбрах, че това са милиони квитанции, бях безмълвен. Колко рула ще трябва да запазя по такъв брой транзакции? Започнах да разбирам защо тази фискална сума е по-реална. Доброто му предимство е и фактът, че касовият или електронният принтер не споделя само традиционните касови апарати. Всички функции, които извършват запис на копия на разпечатки на картата, се създават автоматично. Така касовият апарат и електронното копие на разписката улесняват нашата работа, а не така, както ми се струваше - това го затруднява.

Освен това е напълно замислено, че касовият апарат може да играе удобен и може междувременно да премахнем това споразумение и да го свържем към компютъра. Отнема ни момент да прочетем нашите възможности и можем свободно да потвърдим това, което е необходимо в момента. Тази удобна памет и тя наистина не съществува, така че картата трябва да бъде поставена обратно след известно време. Това сериозно устройство няма да позволи показването на промени в сайта. Електронният подпис, който им помага да предотврати това и устройството открива смущения. Касовият апарат ни информира допълнително, когато картата се запълва и ни насочва чрез затваряне на превозвача. Можеш само да пожелаеш нещо такова, защото вземането на един милион квитанции е желание на всеки продавач.Не приемам страхове за касата с електронно копие на разписката. Така че няма много по-удобен метод от цялата маса на резервните хартиени ролки.