Zabelezhitelnosti na dukla

https://vanefist-n.eu/bg/

Дукла, завладяващо имение, седнало в войн. Podkarpackie, при темповете на междинните бескиди, същото старателно препоръчвам на любителите на античността. Какво туристическо забавление трябва да порицаете тук?Вездесъщият е изоставен роден площад, където се среща любознателното кметство, построено във външния вид на Ренесанса през XVII век. Дъкла крие и друг легион на парка и двореца, който включва: Серадж от 30-те години на 17 век също парк във френски стил. В сиропиталището можем да видим за него и гробовия параклис, в който седят управителите на някогашното семейство Дукла Мичици.Важни провинциални светци тук са провинциалната църква Св. Магдалена, в която гробът на Мария Мнищова и гробницата на Францишек Стадницки печелят допълнителни грижи. Бернардинският монашески орден, възникнал в началото на половината на 18 век, е значителна античност на светеца. Църква, изследваща съвременна религиозна система, консолидира престижна истинска, произлизаща от съвременните хора - Св. Йоан от Дукла.Дукла - съвременни гробници. Две еврейски гробища останаха тук и рицарски гробища.По онова време Дукла също нямаше нищо като отправна точка към местните хълмове. Ерго дирижира, наред с други пътека за разглеждане на влечуги на Чергова.